Golf

Norges mest moderne simulator!

Golf regler

Overskrift:
Kampene spilles best av 3 eller best av 5 sett (games). Poeng vinner man kun når man selv server. Et game går til 9 poeng unntagen ved stillingen 8-8, hvor servemottageren bestemmer om gamet går til 9 eller 10. Velges 9, vinnes gamet 9-8, velges 10 vinnes gamet 10-8 eller 10-9. Den som vinner serven bestemmer fra hvilket servefelt han vil begynne a serve. Vinner han slagvekslingen, må han ved neste serve bytte servefelt