Tromsø Squashklubb

Tromsø Squashklubb(TSK) ble etablert i mars 2013 og har p.t. 58 medlemmer. Du kan trykke på bildet under spillerbildet for å se hvem som er med og hvilke divisjoner de enkelte tilhører. Dette er også den offisielle rankingen mellom hver divisjonsperiode.

Klubben er ellers tuftet på en uformel, sosial og uforpliktende stil. Man velger selv hvor mange fellesøkter man vil stille på og hvor mange kamper i divisjonssystemet du spiller. Vi har en god blanding av folk med forskjellig ambisjon- og aktivitetsnivå der alle fort finner "sin" plass i klubben utfra sin ambisjon og mulighet til å delta.

Divisjonsperioden har en varighet på 1 kalendermåned. Innen denne perioden så skal alle i hver divisjon ha spilt mot hverandre, og spilles ved avtalte tider utenom fellesøktene. De 2 beste rykker opp og de 2 dårligst plasserte rykker ned. Du kan ellers se reglene for divisjonsspillet som står nedfeldt under divisjonene.

Klubben har ellers fellesøkter på mandag, onsdag og torsdag. Disse øktene er fordelt på 3 økter som da er inndelt som følger:
1.økten(1. t.o.m. 3.div), mandag og torsdag: Kl.17.30-19.00
2.økten(4. t.o.m. 6.div), mandag og torsdag: Kl.19.00-20.30
3.økten(7. t.o.m. 10.div), onsdag: Kl.17.30-19.00

Klubben arrangerer klubbturnering 3-4 ganger pr år, "Tromsø Open"(byturnering som er åpen for alle) 2-3 ganger pr år, og Norgescup-turnering 3 ganger pr år.

Medlemskontigenten koster kr.300 pr år. Du må være medlem for å delta på klubbturnering og Norgescup. Du må også ha squashmedlemskap på senteret som koster kr.300 pr mnd (se kontrakt og betingelsene under "Squash --> "Kontrakt"). Under kan du se reglene for squashklubb. Ta ellers gjerne kontakt med en av oss i styret hvis du er interessert i å være med i klubben!


Mvh styret i TSK;

Wiggo Olsen - Leder - mob 92 42 80 08
Hans Christian Ribe - Nestleder - mob 48 32 99 00
Rune Braathen - Sekretær - mob 91 56 41 67
Morten Bangås - Kasserer - mob 91 36 77 73
Ståle Michaelsen - Styremedlem - mob 91 66 81 49
Tore Wilhelmsen - Styremedlem - mob 97 59 97 41
Marius Flage - Styremedlem - mob 41 92 16 79
Ståle Johnsen - Styremedlem - mob 99 63 85 00

REGLER TSK Divisjonsoversikt TSK